logo

FMP dizajn, lakiranje i litografija

Dizajn, lakiranje i litografija

U cilju dobijanja atraktivno dekorisanih limenki i ispunjavanja savremenih tržišnih zahteva, FMP nudi svoje tehnički najkvalitetnije mogućnosti ofset štampe na tablama belog lima gde se mogu ostvariti svi zahtevi kupca.

Posebnu pogodnost za potencijalnog kupca predstavlja mogućnost koju FMP nudi iz svog procesa štampe:

Kreativni rad na dizajnerskom rešenju

Najkvalitetniju kompjutersku grafičku pripremu i izradu grafičkog filma

Najkvalitetniju kompjuterski kontrolisanu izradu ofset ploča

Ofset štampu na tablama belog lima u visokoj linijaturi

Korišćenje najkvalitetnijih materijala u procesu štampe
(filmova, ofset ploča, hemikalija, boje za štampu, zaštitni lakovi i pomoćni materijali).

ton kartauputstvo

Dizajn studio i priprema za štampu

Svojim kupcima FMP pruža kvalitetnu uslugu pripreme za štampu i izradu filma, kako po rešenju koje kupac sam pripremi, tako i po rešenju koje mi možemo da Vam ponudimo.

Povratak na prethodnu stranu

Copyright © 2007            FMP www.fmp.co.yu